Zalig In Antwerpen

Algemene voorwaarden Zalig in Antwerpen

Wanneer u een vakantiewoning van ZaligInAntwerpen boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle vakantiewoningen aangeboden op de website van www.zaliginantwerpen.be en haar partners.

Contact gegevens verhuurder:

Zalig BV | Dennenlei 7 | 2900 Schoten | Kathleen Cassiers | +32 (0)477 35 65 18 | kathleen.cassiers@gmail.com

Reserveringsvoorwaarden

 1. Boeken en betalen
  • U kan via internet of per e-mail boeken. Na bevestiging van uw reservatie door de verhuurder via email worden de algemene voorwaarden van kracht. De opdrachtgever/huurder van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.
  • Bij reservatie dient een voorschot betaald te worden van 50%. Het niet-betalen van het voorschot binnen de 5 werkdagen na totstandkoming van de boeking zal als een annulering beschouwd worden. In zulk geval wordt het huurcontract ontbonden en zal de verhuurder de vakantiewoning opnieuw te huur mogen stellen aan derden.
  • Het saldo dient betaald te worden 6 weken voor uw verblijf. Deze waarborg wordt u ten laatste 2 weken na uw verblijf teruggestort als er niets beschadigd of verdwenen is. Eventuele schade of bijkomende kosten worden van de waarborg afgehouden.
  • Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de verhuurder het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder kan hiervoor verder geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
 2. Standaard annuleringsvoorwaarden:

Elke annulering dient per e-mail aan de verhuurder te worden doorgegeven.
Indien de huurder om gelijk welke reden wil annuleren betaalt hij de volgende kosten

  • Annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 100 euro.
  • Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huurprijs
  • Annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huurprijs.
  • Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huurprijs.

Als de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden. De huurder kan op eigen initiatief een annulatie verzekering afsluiten bij zijn makelaar.

De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

 1. Speciale annuleringsvoorwaarden covid-19, andere pandemieën of in geval van overmacht:
  • U ontvangt een voucher voor het reeds betaalde bedrag indien
   • De overheid verplicht de vakantiewoning te sluiten
   • Overmacht de vakantiewoning onbruikbaar maakt
   • De voucher is 2 jaar geldig en bruikbaar voor een gelijkaardig seizoen (of lager)
  • In alle andere gevallen gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden (zie punt 2).
  • De verhuurder vertrouwt erop dat de huurder zich houdt aan alle door de overheid opgelegde maatregelen die van toepassing zijn op het moment van de verhuring. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige inbreuken die in het verhuurde goed eventueel zouden vastgesteld worden.
 1. Toegelaten aantal personen

Enkel de huurder en het aantal personen op de huurovereenkomst vermeld, hebben recht tot bewoning/bezoek van de vakantiewoning tijdens de aangeduide periode. Bij reservatie zal het aantal volwassenen en kinderen vermeld worden en elke latere wijziging moet gemeld worden. Bij niet naleving van bovenstaande regels, kan de verhuurder de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur of waarborg.

 1. Aankomst en vertrek

U ontvangt een toegangscode (geen sleutel) waarmee U zichzelf toegang kan verschaffen tot de vakantiewoning
Gelieve de aankomst- en vertrekuren strikt te respecteren. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in een nette vakantiewoning kan aankomen en verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van de vorige gasten en aankomst van de nieuwe gasten.
Aankomstuur: inchecken kan vanaf 17u op de dag van aankomst. 
Vertrekuur: uitchecken gebeurt uiterlijk om 10u in de ochtend.

Indien u reeds zondagavond vertrekt, vernemen we dat graag op voorhand ivm de schoonmaak.

 1. Einde van het verblijf & schoonmaak

De eindschoonmaak zit inbegrepen in de huurprijs. Niettemin dient het gehuurde vakantiehuis en de tuin netjes te worden achtergelaten na afloop van het verblijf. Dit houdt in:

  • alle meubelen (zowel binnen als buiten), borden, bestek, glazen en apparaten op hun oorspronkelijke plaats terug te zetten.
  • bezemschoon achterlaten van de woning.
  • serviesgoed, pannen en kookpotten proper en droog in de kasten leggen.
  • ijskasten moeten leeg en proper achtergelaten worden.
  • Bij vertrek haalt de huurder de lakens van de bedden af en legt de lakens beneden in de gang of op een andere plek zoals aangegeven in de huis specifieke informatie. Hetzelfde geldt voor de badhanddoeken, badmatjes en keukenhanddoeken.
  • Alle afval moet correct gesorteerd worden. PMD (blauwe zakken) en restafval (witte/bruine/groene zak afhankelijk van de gemeente) mag u in de daarvoor voorziene vuilbakken plaatsen. Alle andere afval moet meegenomen worden bij vertrek. Glasafval deponeert u dus zelf in de openbare glasbak en papier/karton neemt u mee naar huis. Op het niet correct sorteren van afval heft de gemeente strenge geldboetes. Indien het PMD niet correct wordt gesorteerd kunnen wij 50€ van de waarborg afhouden. Aanwijzingen over hoe correct te sorteren vindt u bij de vuilbakken in de tuinberging of de garage van de vakantiewoning.
  • Gelieve gebroken glazen en/of servies apart in de keuken te laten staan en niet bij het afval te gooien. Dit voor de veiligheid van ons schoonmaakpersoneel
  • Gelieve bij het vertrek ramen en deuren te sluiten.

Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren of indien afval niet gesorteerd is, dan heeft de eigenaar het recht de kosten voor extra schoonmaakuren (38€/u + btw) in te houden op de waarborg.

 1. Aansprakelijkheid van de huurder
  • Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond.
   Respect voor de woning én onze buren is absoluut vereist en cruciaal. Wij vragen uitdrukkelijk om de rust van de buren te respecteren tussen 22.00u en 08.00u en dit zowel binnen als buiten de woning.
  • Onze woningen zijn bedoeld en ingericht voor families met kinderen, groepen van vrienden en collega’s.
  • Fuiven, feestjes, vrijgezellenfeesten of gelijkaardig in de vakantiewoning zijn verboden. Wij laten geen groepen jongeren toe. Bij inbreuk worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden of waarborg- uit de vakantiewoning gezet.
  • De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. 
  • De huurder zal ons onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij schade Ook eventuele klachten/defecten kan u ons best zsm meedelen. Er wordt dan zo vlug mogelijk naar een oplossing gezocht. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbrekingen in de levering van water, energie, huishoudelijk elektro of telecommunicatie, etc….
  • Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nagekomen.
  • De huurder gebruikt de vakantiewoning en tuin op eigen risico. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of verlies door de huurder geleden.

Het is bovendien totaal verboden om in de woning:

  • te roken
  • te frituren, te fonduen, te steengrillen, raclette-toestellen te gebruiken e.d.  
  • kaarsen te ontsteken: enkel theelichtjes in de daartoe voorziene houders worden toegelaten. Er zijn rookmelders aangebracht en brandblussers voorzien op elke verdieping.
  • Meubilair (zowel binnen als buiten) te verplaatsen. Gelieve dus geen binnen stoelen buiten te gebruiken. Deze zijn hiervoor niet gemaakt
  • voor de garages van de buren te parkeren.
  • Huisdieren worden niet toegelaten.

Aansprakelijkheidsverzekering

  • De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
  • De huurder wordt erop gewezen zijn wettelijke aansprakelijkheid (bv. i.g.v. door hem veroorzaakte brand in de vakantiewoning) te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.
 1. Aansprakelijkheid van de verhuurder 
  • De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, ongeval van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen of tuin.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
  • Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. We denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele overlast daardoor veroorzaakt.
  • De verhuurder is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men het telefoonnummer van de verhuurder en/of eventueel diens vertegenwoordiger. Indien nodig kan men altijd één van deze / dit nummer(s) contacteren tezij telefonisch, hetzij via Whatsapp.
 1. Klachten en waarborg
  • Elke klacht i.v.m. de accommodatie of bestaande schade kan tot 24u na aankomst telefonisch worden gemeld aan de verhuurder.
   Bij gebrek aan enige klacht binnen voormelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat, juistheid van de inventaris en de algemene netheid van de woning erkend te hebben; inclusief het ontbreken van zichtbare schade of defecten aan meubilair, sanitair, huishoudtoestellen.
   Klachten die door de huurder geformuleerd worden na afloop van de huurperiode zijn onontvankelijk.
  • De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
  • De controle van de woning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. 
  • Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt de waarborgsom ten laatste veertien dagen na uw verblijf geretourneerd.
   Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken.  
   Ook indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht de kosten voor extra schoonmaakuren (38€/u + btw) in te houden op de waarborg.
  • Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de verhuurder of diens vertegenwoordiger. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. Voor de veiligheid van ons personeel vragen we om geen gebroken glas in de restafval zakken te steken.
  • De verhuurder behoudt zich steeds het recht om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te zetten wanneer een huurder of medehuurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend of voor ernstige overlast zorgt. In dit geval zal de verhuurder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen. 

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen.

CONTACTINFORMATIE Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden via de contact info op volgende pagina.

All rights reserved. ZaligInAntwerpen® is a registered trademark of Zalig BV